DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 26.05.2020 15:27:36 

CHS od Mírova

Pár zkušeností

Pár zkušeností... to, co je uvedeno níže, bylo napsáno v r.2010, něco je už jinak, vše najdete na http://www.kssp.cz/Uvod/Klub/Stanovy-a-rady/Chovatelska-a-bonitacni-smernice.aspx ale většina věcí je stále stejných, hl. lidé, komu se posílají "papíry" jsou jiní, časem to opravím:-)

Jo a ještě jedna zkušenost, když přijdete o svého milovaného kamaráda, který měl PP, je nutno nahlásit toto na klub (www.kssp.cz) a také na www.cmku.cz   toto jsem zjistila až po odchodu naší milované Agátky...

 

Nechci zde nikomu radit, ale spíše bych chtěla, aby (nejen) majitelé našich štěňátek  věděli, jak na to, když budou chtít  uchovnit  pejska - fenku, tedy berte to, jako  návod týkající se hl. Bernských salašnických psů...

 

Podmínky pro uchovnění psa (feny) bernského salašnického psa

 

Takže, většinu z tohoto lze nalézt na http://www.kssp.cz/uvod-stanovy-chovatelska-smernice.html

 

Ale takto jen stručně:

 

2.1.2. Bonitace ( Chovný svod )

Bonitace je organizována výborem klubu. Zvíře může být zbonitováno 1x za život. K bonitaci může být předveden pes ( fena) starší 18. měsíců registrovaný v ČR. Bonitace je pořádaná nejméně 2x ročně. Bonitaci provádí bonitační komise. Bonitační komise vydává rozhodnutí o využitelnosti psa (feny) v chovu. Předmětem hodnocení je posouzení exteriéru, povahových vlastností a zdraví. Výsledkem posouzení je vytvoření bonitačního kódu a přidělení třídy chovnosti:

chovný - pes ( fena ) splňuje požadavky dané chovatelským cílem případně pes ( fena ) mající určitý nedostatek, který je nutno respektovat při výběru partnera a je třeba v tomto znaku sledovat potomstvo nebo získanou vadu, která by mohla zastřít vadu genetickou (vylomení zubu úrazem, amputace ocasu, poškození očního víčka úrazem aj.) Chovatelská komise má možnost dle závažnosti nedostatku po jednom nebo několika vrzích chovnost přerušit do vyhodnocení potomstva. Podle výsledku může být pes (fena) využíván nadále v chovu nebo z chovu vyřazen .

nechovný - pes ( fena) vykazující hrubé vady nad rámec standardu, příp. podezření na genetickou vadu

odložení bonitace - pes ( fena) nebyl předveden v dobrém zdravotním stavu nebo majitel nezvládl předvedení psa a bonitační komise není přesvědčena o dědičném základu těchto nedostatků. Umožní se tak předvedení psa na některé další bonitaci.

   

2.3. Exteriérové hodnocení zvířete, hodnocení povahových vlastností a zdraví

Hodnocení zvířete sestává z měření zvířete (opravdu důkladné měření, kde se měří např. délka hřbetu, ocasu, obvod hlavy, vzdálenost uší, obvod tlapy apod. klasickým krejčovským metrem, doporučuji zkoušet doma min. měsíc, před bonitací, poté se měří výška a délka psa pomocí takového kovového měřidla, my jsme na to holky připravovali tak, že jsme vzali 2 klacky a různě je k nim přikládali…), prohlídky zubů, prohlídky varlat u psů a exteriérového hodnocení zvířete v klidu i za pohybu. Na tyto úkony je povinen majitel zvíře připravit a jejich neprovedení je důvodem odložení bonitace. Povahové vlastnosti se hodnotí na závěr podle projevů zvířete v průběhu jeho předvedení a měření. Zdraví zhodnotí bonitační komise na základě předložených dokumentů o vyšetření DKK, DLK, OCD. Součástí bonitace je pořízení fotodokumentace zvířete pro potřeby KŠSP o.s.

 

2.4. Kontrola zdraví

2.4.1. Dysplasie kyčelních kloubů a loketních kloubů.

Pro zařazení do chovu je u všech čtyř plemen ŠSP nutné rentgenologické vyšetření kyčelních i loketních kloubů u psa i feny po 15. měsíci věku. Do chovu se nezařazují zvířata s hodnocením horším než C podle FCI u  BSP.

Smluvní vyhodnocovatelé KŠSP od 1.7.2003

  • MVDr. Milan Snášil CSc., Luční 62, 616 00 Brno, tel.č. 549 251 419 (u něj jsme byli s Annie, je to fakt profík, lze fotit rentgeny u vlastního veterináře, ale nedoporučuji, tento má zkušenosti, pes po půl hodině odejde po narkóze do auta po svých! a veter. řekne ihned předběžný výsledek, jestli je to do chovu nebo ne, objednat se min. měsíc, raději i 2  před bonitací, platí se to ihned, cena je asi něco přes 2000 Kč za všechno, jestli se neměnil ceník)
  • MVDr. Milan Decker, Krchleby 44, 345 61 Staňkov u Domažlic, tel.č. 379 492 722
  • MVDr. Stanislav Doškář, Podhorská 16, 150 00 Praha 5, tel.č. 257 210 841

 

 

2.4.6. Všechny úrazy, které mohou zastřít vadu genetickou (vylomení zubu úrazem, amputace ocasu, poškození očního víčka úrazem aj.) musí majitel doložit veterinárním potvrzením a zápisem v průkaze původu.

 

2.5. Bonitační kód

Bonitační kód je číselné a písmenné vyjádření exteriérových, povahových a zdravotních vlastností zvířete. Bonitační kód slouží k hrubé orientaci při párování chovných jedinců a k vyhodnocování potomstva.

 

2.6. Zařazení zvířat do chovu

Do chovu se zařazují chovná zvířata, která byla nejméně dvakrát předvedena na některé z těchto výstav: speciální a klubové výstavy KŠSP o.s., mezinárodní a národní výstavy a zahraniční klubové výstavy FCI. Podmínkou je předvedení ve třídě mladých a výše ( stáří nad 9 měsíců ), je požadováno jedno absolvování výstavy organizované KŠSP, o.s. . Cílem je dostatečné představení chovných jedinců veřejnosti. Majitel chovného psa zašle originál průkazu původu, oboustrannou fotokopii průkazu původu a fotokopii bonitační karty pověřenému funkcionáři klubu, který zajistí přeregistraci u PK1 ČMKU a založí kartu krycího psa. Teprve po datu přeregistrace na ČMKU je příslušný pes zařazen do chovu a je tedy možné připustit psa ke krytí. Majitel feny zašle poradci chovu oboustrannou fotokopii průkazu původu, fotokopii bonitační karty a vyplněnou žádost o krycí list. Poradce chovu zašle do 30-ti dnů po obdržení žádosti chovateli krycí list s kopií pro majitele psa. Přeregistrace a založení knihy odchovů se u feny provádí až při zápisu prvních štěňat u PK1 ČMKU.

 

2.7. Využívání zvířat v chovu

Počet krytí u psa za chovatelský rok je omezen na 10 zapsaných vrhů s výjimkou psů s omezeným počtem krytí. Počet vrhů je povinen sledovat majitel krycího psa. Počet vrhů u feny je regulován na jeden vrh za kalendářní rok ( od 1.1. do 31.12. ).

 

2.8. Vyřazení zvířat z chovu

Chovnost feny zaniká k datu dovršení věku 8 roků. Krycí pes musí být předveden na svodu plemeníků nebo výstavě pořádané KŠSP o.s. minimálně 1x za dva roky. Při nedodržení této podmínky nebude pes zařazen do seznamu krycích psů pro následující rok. Po splnění podmínky bude pes do seznamu opětovně zařazen. Účast na bonitaci může nahradit svod (výstavu KŠSP o.s.). Chovnost psa zaniká ukončením chovatelského roku (od 1.11. do 31. 10.) ve kterém dovršil věku 8 roků. Chovnost psa lze prodloužit na žádost majitele vždy o chovatelský rok. Podmínkou chovnosti psa staršího 8 let je předvedení psa na výstavě pořádané KŠSP o.s., případně předvedení na svodu krycích psů nebo v rámci bonitace v předešlém roce. Vyřazení z chovu může být provedeno i na základě doporučení HPCH KŠSP o.s. a schválení výborem klubu při výskytu závažných genetických vad a onemocnění u potomstva nebo při závažném onemocnění chovného jedince. O vyřazení z chovu může požádat i majitel zvířete.

 

 

 

SHRNUTÍ:

Takže, pro uchovnění je nutné jít nejméně na 2 výstavy, z toho jedna musí být Klubová. Kompletní seznam výstav najdete např. na http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy  

 

Mezitím nezapomeňte na ty rentgeny, můžete se na ně objednat už po 15.měsíci stáří, tak není na co čekat…Fotí se kyčle a lokty. Podrobnosti viz výše.

 

Na Bonitaci (nejdříve v 18 měsících) by Vám měla přijít pozvánka, jestli jste v klubu. Podzimní bonitace bude v Mladé Boleslavi - 23.10. - 24.10. 2010, uzávěrka přihlášek - 27.9. 2010. Přihláška bude opět na www.kssp.cz  nebo Vám přijde poštou, ale lepší je si to hlídat na netu.

 

Až budete mít za sebou Bonitaci a ty dvě výstavy (lze absolvovat jedno bez druhého, není to provázáno), tak doporučuji v případě kladného hodnocení bonitační komise si zažádat o přidělení názvu Chovatelské stanice (CHS). To stačí až tak 3 měsíce před plánovanými štěňátky, ale klidně hned po splnění Bonitace a výstav. Ohledně Chovatelské stanice najdete vše na www.cmku.cz

Tady se můžete podívat, jestli Vámi vymyšlený název už někdo nemá http://cmku.cz/index2.php?stranka=chovatelske_stanice

A tady je formulář (žádost) o přidělení názvu CHS: http://cmku.cz/index2.php?stranka=formulare

Doporučuji napsat do žádosti min. 3 názvy. Kartička s CHS pak přijde dobírkou, bylo to okolo 1800 Kč, to už máte pak doživotně, musí to být na jednoho člověka a vztahuje se to na všechny rasy, které byste v budoucnu chovali…

Tento bod se vztahuje jen na majitele fenek!

 

Toto už je potom skutečně vše a můžete vybírat partnera pro Vaši fenečku. Až najdete dle Vás toho pravého, už se jen zažádá o krycí list a můžete se vydat za „ženichem“. S tím ráda poradím také.

 

Pejsek po splnění výše uvedeného pošle majitel psa originál průkazu původu psa , fotokopii bonitační karty, fotokopii dokladu o DKK a DLK. Doloží také splnění výstav a přidělení titulů na adresu: RNDr. Veselá Libuše, Chválkovická 88, 773 00 Olomouc – BSP.  Pro přípravu katalogu chovných psů je vhodné zaslat též několik kvalitních fotografií. Před zařazením do seznamu chovných psů je dokumentace prostřednictvím KŠSP zaslána na PK 1 ČMKU k přeregistraci. Průkaz původu a knihu krytí obdrží majitel psa přímo od PK 1 ČMKU.

 

 

Jakékoli dotazy k tomuto i všemu ostatnímu pište na email, budu-li vědět, zodpovím.

 

Já jsem všechny tyto informace pracně získávala, takže vím, jaké to je složité, ale snad tento „návod“ objasní většinu problémů s tímto spjatých.